Geoffrey Waugh

Geoffrey Waugh (* 1937), austrálsky misionár, biblista a zakladateľ revue Renewal Journal. Pôsobil a vyučoval v rade miest Európy, Afriky, Ázie, Austrálie a Tichomoria. Okrem toho, že spracoval prejavy kráľovnej Alžbety II., napísal i vlastné knihy na biblické témy.

Viera kráľovnej Alžbety II. je zbierkou najpútavejších výrokov kráľovnej Alžbety II. o viere. Čerpá z jej každoročných vianočných posolstiev aj z veľkonočného posolstva o covidovej uzávere v roku 2020.
Je rozčlenená do desiatich kapitol podľa kľúčových tém: osoba Ježiša Krista; služba a podpora; mier a dobrá vôľa; viera a nádej; svetlo a život; pravda a odvaha; láska; starostlivosť a súcit; odpustenie a zmierenie; úcta a tolerancia.

Kristov život a učenie bol pre kráľovnú vždy inšpiráciou a oporou:

Ježiš vzťahoval ruky v láske, prijatí a uzdravení, stal sa vzorom zmierenia a odpustenia. Jeho príklad ma naučil, že mám rešpektovať a vážiť si všetkých ľudí…

Božia láska je určená všetkým, nikto nie je mimo jej dosah, ani tí, ktorých väčšina spoločnosti odsúva na okraj.

Ježiš je stredom a hlavným dôvodom radosti kresťanov, ale vieru je treba vyjadrovať skutkami.

Jadrom kresťanskej viery je odpustenie, ktoré dokáže uzdraviť rozvrátené rodiny, obnoviť priateľstvo a uzmieriť rozdelené spoločenstvá

kráľovná Alžbeta II.
Kategórie: Diela

0