Mladý sympatický Čech, ktorý je odborníkom v oblasti architektúry, urbanizmu a územného plánovania, vysokoškolský učiteľ.
Mgr. Jan Dostalík, Ph.D. (1983), je odborným asistentom na Katedre environmentalistiky Masarykovej univerzity v Brne. Vyštudoval dejiny umenia, environmentalistiku a ekonómiu.
Špecializuje sa na dejiny architektúry a urbanistického a regionálneho plánovania v dvadsiatom storočí vrátane presahov do devätnásteho a dvadsiateho prvého storočia. Zameriava sa najmä na environmentálne a sociálne aspekty architektúry a urbanistického a regionálneho plánovania, ako aj na ekologické priestorové teórie a prax. Konkrétne sa pozerá na to, čo môžu minulé ekologické teórie a postupy priniesť do dnešnej architektúry a územného plánovania.
Zaoberá sa predovšetkým dejinami environmentálne šetrných smerov v urbanizme a územnom plánovaní. Vo výučbe sa venuje témam: architektúra – mesto – krajina. Pracovnú skúsenosť zo súkromnej firmy, kde niekoľko rokov spolupracoval na tvorbe rozvojových štúdií a územných plánov, sa snaží prepojiť s historickým a environmentálnym pohľadom. K jeho odborným záujmom patria aj dejiny a teória architektúry 20. a 21. storočia a environmentálne dejiny. Je autorom publikácie Organická modernita. Ekologicky šetrné tendencie v československom urbanizme a územnom plánovaní (1918-1968) (2015).

Od Jana Dostalíka môžete na mojE-knihy nájsť práve spomínané dielo:
Kniha je príspevkom k dejinám moderného urbanizmu a územného plánovania. Hlavnou témou sú ekologicky šetrné tendencie, ktoré sú zastrešené konceptom organickej modernity. Text začína pri počiatkoch moderného českého urbanizmu a územného plánovania, zachytáva premeny v medzivojnovom období, prináša vhľad do ekologicky šetrných štúdií a koncepcií počas druhej svetovej vojny, ale aj do zmien vzídených z nástupu socialistického systému v plánovaní a výstavbe. Text sa nakoniec venuje teoreticky aj realizačne bohatým šesťdesiatym rokom a končí rokom 1968. Kniha ukazuje, že ekologicky šetrné tendencie v českom a slovenskom urbanizme a územnom plánovaní majú nielen množstvo podôb a variantov, ale aj svoju hlbokú tradíciu.

Odborné, ale zaujímavé aj pre laika – skúsme!

Kategórie: Autori

0