Zobrazených 1–24 z 707 výsledkov

 • Skladačky - modely pre hudob.improvizáci - Tomáš Boroš
  e-kniha
  Pedagogika

  Skladačky – modely pre hudob.improvizáci

  Tomáš Boroš: Hudobná improvizácia by mala byť súčasťou vyučovania hry na nástroj. Mnohí učitelia sa jej však cielene vyhýbajú pretože sami nevedia, ako pracovať so žiakom v tejto oblasti, ako ho podporiť k vlastnej tvorbe, vlastnému prístupu…

  Tomáš Boroš
 • Zdravé telo - Jana Labudová
  e-kniha
  Pedagogika

  Zdravé telo

  Jana Labudová: Pohyb je základom nášho každodenného života a najmä u detí predškolského a mladšieho školského veku zohráva nezastupiteľnú úlohu. V súčasnom, prevažne sedavom spôsobe života mu nedávame taký priestor, aký by si zaslúžil.

  Jana Labudová
 • Vzdelávacia politika a kultúra - Branislav Pupala
  e-kniha
  Pedagogika

  Vzdelávacia politika a kultúra

  Branislav Pupala: Výber z článkov a rozhovorov (nielen) o slovenskej vzdelávacej politike.

  Branislav Pupala
 • Školský digitálny koordinátor - Slavomír Kachman, Zuzana Tkáčová
  e-kniha
  Pedagogika

  Školský digitálny koordinátor

  Slavomír Kachman, Zuzana Tkáčová: MŠVVaŠ SR zaviedlo pozíciu školský digitálny koordinátor ako špecialistu vo výchove a vzdelávaní v súlade so zákonom o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch (koordinátorov pre informatizáciu a vzdelávanie prostredníctvom

  Slavomír Kachman, Zuzana Tkáčová
 • Sebahodnotenie digitálnej pripravenosti škôl - Slavomír Kachman
  e-kniha
  Pedagogika

  Sebahodnotenie digitálnej pripravenosti škôl

  Slavomír Kachman: Novela školského zákona prináša novinku v monitorovaní kvality školy. Určuje, že účasť školy na monitorovaní kvality je povinná. Preto prinášame pomôcku pre školy na sebahodnotenie škôl, ktoré má vplyv na kvalitu školy.

  Slavomír Kachman
 • Psychohygiena učiteľa v kocke      - Peter Kusý
  e-kniha
  Pedagogika

  Psychohygiena učiteľa v kocke

  Peter Kusý: Každodenná prax učiteľov, vychovávateľov, pedagógov, pedagogických asistentov, ale aj iných odborníkov v školskom prostredí si vyžaduje obrovské vypätie a aktiváciu psychických síl. Preto, je veľmi dôležité naučiť sa tieto…

  Peter Kusý
 • Premena školy: Návod na použitie - Rastislav Rosinský
  e-kniha
  Pedagogika

  Premena školy: Návod na použitie

  Rastislav Rosinský: Poďte sa inšpirovať a zmeňte aj svoju školu k lepšiemu.

  Rastislav Rosinský
 • Práca v rôznorodej triede - Monika Novotná
  e-kniha
  Pedagogika

  Práca v rôznorodej triede

  Monika Novotná: Pomôcka na vytváranie takého školského prostredia, ktoré by poskytovalo všetkým žiakom rovnaké šance na dosiahnutie zodpovedajúceho stupňa vzdelania a zabezpečilo tak podmienky na naplnenie ich základného práva na vzdelanie.

  Monika Novotná
 • Líný učitel - Robert Čapek
  e-kniha
  Pedagogika

  Líný učitel

  Robert Čapek: Kniha obsahuje to nejdůležitější a nejpraktičtější z celé vzdělávací strategie Líněho učitele. Jedná se o soubor textů ze tří dílů Liných učitelů, které postupně vyšly s podtituly Jak učit dobře a efektivně…

  Robert Čapek
 • Hodnotenie žiakov základnej školy - Jana Tomášková
  e-kniha
  Pedagogika

  Hodnotenie žiakov základnej školy

  Jana Tomášková: Brožúra popisuje klasické a alternatívne formy hodnotenia, ktoré sú využiteľné v základnej škole. Prináša ukážky a spôsoby alternatívneho hodnotenia a možnosti, ako s nimi môže učiteľ pracovať.

  Jana Tomášková
 • CARPE DIEM...ale bez stresu - Marianna Muller de Morais, Eva Škorvagová
  e-kniha
  Pedagogika

  CARPE DIEM…ale bez stresu

  Marianna Muller de Morais, Eva Škorvagová: Okrem teoretických reflexií problematiky záťaže a stresu či analýzy vybraných koncepcií záťaže a stresu, brožúra popisuje, ako stres vzniká, ako sa prejavuje a k čomu slúži, hlbšie analyzuje príčiny stresu a jeho dôsledky na…

  Marianna Muller de Morais, Eva Škorvagová
 • Modelové otázky z biologie pro přijímací zkoušky - Eduard Kočárek
  e-kniha
  Pedagogika

  Modelové otázky z biologie pro přijímací zkoušky

  Eduard Kočárek: Soubor modelových otázek je určen zájemcům o magisterské i bakalářské studium na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy a slouží především k opakování poznatků získaných středoškolským studiem biologie…

  Eduard Kočárek
 • Modelové otázky z chemie pro přijímací zkoušky
  e-kniha
  Pedagogika

  Modelové otázky z chemie pro přijímací zkoušky

  Soubor modelových otázek je určen zájemcům o magisterské i bakalářské studium na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy a slouží především k opakování poznatků získaných středoškolským studiem chemie…

 • Jak se učí poezie - Václav Jindráček
  e-kniha
  Pedagogika

  Jak se učí poezie

  Václav Jindráček: Kniha vychází z dat získaných pozorováním a nahrávkami výuky na základních a středních školách. V bohatě rozvrstveném materiálu jsou popsány různé typy mluvených projevů, které…

  Václav Jindráček
 • Československá filosofie individualismu - Jakub Chavalka
  e-kniha
  Pedagogika

  Československá filosofie individualismu

  Jakub Chavalka: Kniha předkládá komentovaný výbor textů věnujících se z různých perspektiv problematice individualismu. Každá z kapitol pojednává o jednom vybraném autorovi. Je uvedena stručným představením jeho díla a myšlení, po němž je…

  Jakub Chavalka
 • Dosahování úspor ve veřejném sektoru - František Ochrana, Půček Jan Milan
  e-kniha
  Pedagogika

  Dosahování úspor ve veřejném sektoru

  František Ochrana, Půček Jan Milan: Problém dosahování úspor ve veřejném sektoru patří k aktuálním teoretickým a praktickým otázkám teorie a praxe veřejných financí, veřejné ekonomie, správy a politiky. Autoři publikace předkládají původní koncept a návrhy…

   František Ochrana, Půček Jan Milan
 • Mluvit mlčky - Radka Těšínská Lomičková
  e-kniha
  Pedagogika

  Mluvit mlčky

  Radka Těšínská Lomičková: Znaková řeč je důležitý fenomén mnišství, který existuje již tisíc let. Znaky umožňují mnichům sdělit jednoduchou zprávu i ve chvíli, kdy má panovat ticho. Kniha se zaměřuje na benediktinské a cisterciácké kláštery…

  Radka Těšínská Lomičková
 • Vyjasňování - Michel Serres
  e-kniha
  Pedagogika

  Vyjasňování

  Michel Serres: Rozhovory spolu vedli Michel Serres (1930-2019) a Bruno Latour (1947-2022) na začátku 90. let. O generaci mladší Latour se v nich staršího filosofa s respektem dotazuje na pozadí jeho díla i života a zároveň se neústupně dožaduje…

  Michel Serres
 • Praha 15. století - Martin Nodl
  e-kniha
  Pedagogika

  Praha 15. století

  Martin Nodl: Dějiny Prahy 15. století jsou dějinami konfliktů a tyto konflikty zásadním způsobem ovlivňovaly život většiny obyvatel Starého a Nového Města pražského. Příčiny komunálních střetů tkvěly v problémech právních, politických…

  Martin Nodl
 • Tvarosloví a syntax - Jitka Dřevojánková
  e-kniha
  Pedagogika

  Tvarosloví a syntax

  Jitka Dřevojánková: Cvičebnice Tvarosloví a syntax je určena k výuce zahraničních studentů, kteří chtějí studovat na vysoké škole obory čeština pro cizince, bohemistika, obecná jazykověda…

  Jitka Dřevojánková
 • Vize zdaru, vize zmaru - Barbora Spálová, Ivana Lukeš Rybanská
  e-kniha
  Pedagogika

  Vize zdaru, vize zmaru

  Barbora Spálová, Ivana Lukeš Rybanská: Jak české a slovenské církve přemýšlejí o budoucnosti? Jak hospodaří, investují a spravují půdu? Jak vidí svou roli ve společnosti? Odpovědi na tyto otázky nabízí kolektivní monografie antropologů, sociologů i ekonomů o…

  Barbora Spalová, Ivana Lukeš Rybanská
 • Předpoklady žáka pro řešení úloh z matematiky - Petr Eisenmann
  e-kniha
  Pedagogika

  Předpoklady žáka pro řešení úloh z matematiky

  Petr Eisenmann: Publikace přináší ucelený popis rozsáhlého výzkumu uskutečněného na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem v letech 2019-2022 multioborovým týmem složeným z didaktiků matematiky, statistiků a psychologa…

  Petr Eisenmann
 • Moře jsou svobodná - Hugo Grotius
  e-kniha
  Pedagogika

  Moře jsou svobodná

  Hugo Grotius: Hugo Grotius (1583-1645) sepsal spisek jako advokát nizozemských zájmů v mezinárodních diplomatických jednáních, jejichž cílem bylo argumentačně oslabit španělskou pozici a postavit se arogantnímu prosazování monopolu na plavbu i obchod.

  Hugo Grotius
 • Fantastická data ve veřejné politice a jak je využít - Eva Hejzlarová, Magdalena Mouralová, Martina Štěpánková Štýbrová
  e-kniha
  Pedagogika

  Fantastická data ve veřejné politice a jak je využít

  Eva Hejzlarová, Magdalena Mouralová, Martina Štěpánková Štýbrová: Učebnice představuje originální přístup k veřejněpolitickému i obecně společenskovědnímu výzkumu. Nesoustředí se na celý výzkumný proces, ale jako jeden z klíčů k uchopení výzkumného problému prezentuje data. Vedle obecné…

  Eva Hejzlarová, Magdalena Mouralová, Martina Štěpánková Štýbrová