Zobrazených 1–24 z 491 výsledkov

 • Hygiena a epidemiologie pro bakaláře - Milan Tuček, Alena Slámová a kolektív
  e-kniha
  Pedagogika

  Hygiena a epidemiologie pro bakaláře

  Milan Tuček, Alena Slámová a kolektív: Výukové texty pro bakalářské studium zdravotnických oborů obsahují tradiční témata hygieny a epidemiologie jako biomedicínského základu primární prevence nemocí v novém pojetí. Pro potřeby praxe …

  Milan Tuček, Alena Slámová a kolektiv
 • Courtrai - Xavier Hélary
  e-kniha
  Pedagogika

  Courtrai

  Xavier Hélary: Bitva u Courtrai, kterou v roce 1302 svedlo flanderské vojsko s vojskem francouzského krále Filipa Sličného, se v 19. století stala klíčovou součástí nejprve belgické …

  Xavier Hélary
 • Dějiny etických teorií od Bergsona po Tugendhata - Miloslava Blažková
  e-kniha
  Pedagogika

  Dějiny etických teorií od Bergsona po Tugendhata

  Miloslava Blažková: Publikace navazuje na Dějiny etických teorií od Kanta po pragmatismus (2020) a společně s Dějinami etických teorií I (od antiky po konec 18. století) (2004) postihuje vývoj evropského etického myšlení od antického Řecka…

  Miloslava Blažková
 • Soukromá válka Huga Vavrečky - Jana Wohlmuth Markupová
  e-kniha
  Pedagogika

  Soukromá válka Huga Vavrečky

  Jana Wohlmuth Markupová: Jméno Huga Vavrečky (1880-1952), novináře, diplomata, ředitele firmy Baťa, ministra propagandy a dědečka bratrů Havlových, zaznívá v české historiografii spíše okrajově…

  Jana Wohlmuth Markupová
 • Njëqind vjet marrëdhënie shqiptaro-çeko(sllovake) - Adrian Brisku
  e-kniha
  Pedagogika

  Njëqind vjet marrëdhënie shqiptaro-çeko(sllovake)

  Adrian Brisku: Ky vëllim, i përbërë nga gjashtë studime të mirëfillta analitiko-historike dhe tre kontribute të karakterit ligjërim/rrëfim, ofron një vështrim historik të marrëdhënieve njëshekullore shqiptaro-çeko(slovake) jo vetëm …

  Adrian Brisku
 • Sto let česko(slovensko)-albánských vztahů - Adrian Brisku
  e-kniha
  Pedagogika

  Sto let česko(slovensko)-albánských vztahů

  Adrian Brisku: Tato monografie skládající se ze šesti historických analýz a tří příspěvků memoárového a přehledového charakteru poskytuje celkový pohled na stoletou historii česko(slovensko)-albánských vztahů – nejen těch diplomatických a…

  Adrian Brisku
 • Fyziologické aspekty výkonu ve sportovním lezení - Jiří Baláš
  e-kniha
  Pedagogika

  Fyziologické aspekty výkonu ve sportovním lezení

  Jiří Baláš: Sportovní lezení prošlo za uplynulá tři desetiletí dramatickým vývojem: z aktivity několika nadšenců se stalo soutěžním sportem, který byl začleněn do programu olympijských her, zároveň je ale také součástí školních osnov …

  Jiří Baláš
 • The Etiology of Mental Disorders - Ladislav Hosák, Mohammad Malekirad, Klára Látalová
  e-kniha
  Pedagogika

  The Etiology of Mental Disorders

  Ladislav Hosák, Mohammad Malekirad, Klára Látalová: The textbook consists of three sections. The first offers a general overview of factors important to the etiology of mental disorders, particularly the genetic, epigenetic, environmental, and microbiomatic elements. The next …

  Ladislav Hosák, Mohammad Malekirad, Klára Látalová
 • Svět Václava Ciglera - Karel Hvížďala
  e-kniha
  Pedagogika

  Svět Václava Ciglera

  Karel Hvížďala: Dlouho očekávaný knižní dialog dvou významných osobností – publicisty a spisovatele Karla Hvížďaly a nestora výtvarného umění, skláře, sochaře, architekta a pedagoga Václava Ciglera. Přináší vhled do umělcovy …

  Karel Hvížďala
 • Etika - Simon Blackburn
  e-kniha
  Pedagogika

  Etika

  Simon Blackburn: V době, kdy jsme konfrontováni s proměnlivým a nejistým světem, snižuje se důvěra ve společnosti, daří se konspiračním teoriím a z veřejné diskuse se znepokojivě vytrácí vzájemný respekt, roste význam porozumění etice…

  Simon Blackburn
 • Slabika a její hranice v češtině - Pavel Šturm, Aleš Bičan
  e-kniha
  Pedagogika

  Slabika a její hranice v češtině

  Pavel Šturm, Aleš Bičan: Kniha přináší komplexní rozbor slabikování češtiny. Obecná část jednak podává co nejaktuálnější a nejpodrobnější přehled poznatků o slabice, její podstatě, roli a postavení v jazyce, jednak obdobným způsobem pojednává …

  Pavel Šturm, Aleš Bičan
 • But Crime Does Punish - Ján Johanides
  e-kniha
  Pedagogika

  But Crime Does Punish

  Ján Johanides: “So, as you see, I am familiar with the case. However, we can’t discuss it unless you learn more about some other court cases, so that you can compare your father’s trial with other, more baffling cases, and see it in the context …

  Ján Johanides
 • Psychóza a spiritualita - Ludmila Bartůšková
  e-kniha
  Pedagogika

  Psychóza a spiritualita

  Ludmila Bartůšková: V poslední době je možné ve vědeckém světě pozorovat rostoucí zájem o výzkum religiozity a spirituality; právě tak schizofrenie je předmětem zájmu mnoha výzkumů. Oba dva světy, tedy svět religiozity a spirituality, jsou stejně jako ..

  Ludmila Bartůšková
 • Poslech v cizím jazyce s využitím multimédií - Michaela Mádlová
  e-kniha
  Pedagogika

  Poslech v cizím jazyce s využitím multimédií

  Michaela Mádlová: Cílem publikace je představit roli multimédií ve výuce cizích jazyků a ukázat, jaký mají vliv na posilování komunikačních dovedností žáků, především při poslechu s porozuměním…

  Michaela Mádlová
 • The Lesser Histories - Jan Zábrana
  e-kniha
  Pedagogika

  The Lesser Histories

  Jan Zábrana: From the eighth floor of a tower block in Central Europe, Jan Zábrana surveyed the twentieth century. He had been exiled from his own life by Communism. His parents were imprisoned, their health broken, and he was not allowed …

  Jan Zábrana
 • Ad Fontes Cursus Latinus - Eva Kuťáková, Dana Slabochová
  e-kniha
  Pedagogika

  Ad Fontes Cursus Latinus

  Eva Kuťáková, Dana Slabochová: AD FONTES – CURSUS LATINUS je dílem dvou zkušených vysokoškolských pedagožek. Učebnice určená pro výuku latiny v univerzitních kurzech humanitního zaměření zve k četbě textů latinských autorů v originále, a to …

  Eva Kuťáková, Dana Slabochová
 • Ekonomie, ekologie, veřejná politika, eudaimonia. Lidské hodnoty a problémy rozvoje civilizace - Jiří Kameník, Lubomír Mlčoch a Martin Potůček
  e-kniha
  Pedagogika

  Ekonomie, ekologie, veřejná politika, eudaimonia. Lidské hodnoty a problémy rozvoje civilizace

  Jiří Kameník, Lubomír Mlčoch a Martin Potůček: Fakulta sociálních věd UK ustavila v roce 1995 Cenu Josefa Vavrouška, „Lidské hodnoty a problémy rozvoje civilizace“. O cenu se do roku 2021 ucházelo 407 autorů studentských prací. Publikace přináší nejen dokumentaci prací a jejich …

  Jiří Kameník, Lubomír Mlčoch a Martin Potůček
 • Facets of a Harmony - Jan Ort
  e-kniha
  Pedagogika

  Facets of a Harmony

  Jan Ort: Na rozdíl od jiných antropologických studií zaměřujících se převážně na východoslovenské osady zvolil Jan Ort jako cíl svého terénního výzkumu obec s reputací „bezproblémového soužití“ mezi jazykově i etnicky …

  Jan Ort
 • Zrození kinematografického času - Mary Ann Doaneová
  e-kniha
  Pedagogika

  Zrození kinematografického času

  Mary Ann Doaneová: Až do 19. století byl čas obvykle vnímán jako kontinuální proud, živel, jehož plynutí prakticky nedokážeme ovlivnit. Nástup kapitalistické modernity spojený s jeho racionalizací a vynález fotografie, která jej dokázala zastavit, …

  Mary Ann Doaneová
 • Современный русский язык - Natalie Rajnochová, Veronika Stranz-Nikitina
  e-kniha
  Pedagogika

  Современный русский язык

  Natalie Rajnochová, Veronika Stranz-Nikitina: Učebnice Současná ruština – cvičení systematizuje teoretické a praktické znalosti v oblasti gramatiky ruského jazyka v komparaci s českým jazykem, formuje hluboké gramatické znalosti a rozvoj komunikační kompetence…

  Natalie Rajnochová, Veronika Stranz-Nikitina
 • Plotin u řeckých raně křesťanských autorů - Lenka Karfíková
  e-kniha
  Pedagogika

  Plotin u řeckých raně křesťanských autorů

  Lenka Karfíková: Plotin, filosof alexandrijského vzdělání, který působil v letech 244–269 jako učitel v Římě, byl nejen zakladatelem novoplatonské školy, ale zároveň podstatně ovlivnil raně křesťanské autory. Ti se jeho myšlením inspirovali jak…

  Lenka Karfíková
 • Pohybová neúspěšnost u žáků mladšího školního věku - Aleš Kaplan
  e-kniha
  Pedagogika

  Pohybová neúspěšnost u žáků mladšího školního věku

  Aleš Kaplan: Kniha řeší problematiku pohybové neúspěšnosti u žáků a žákyň mladšího školního věku v podmínkách školní tělesné výchovy prostřednictvím podrobné literární rešerše a případové studie. Pohybová neúspěšnost byla…

  Aleš Kaplan
 • Ti, kteří se starají - Eva Dragomirecká
  e-kniha
  Pedagogika

  Ti, kteří se starají

  Eva Dragomirecká: Je péče o staré rodiče očekávaná a uznávaná hodnota, anebo handicap, který snižuje sociální postavení pečujících? Je diagnóza demence stigma? Jsou pro pečující rodiny největším problémem finanční nároky péče nebo riziko…

  Eva Dragomirecká
 • Queer Encounters with Communist Power - Věra Sokolová
  e-kniha
  Pedagogika

  Queer Encounters with Communist Power

  Věra Sokolová: How did the Communist regime in Czechoslovakia approach non-heterosexuality? How did young girls and boys come to realize their queer desires and identities within a state known for repressing individuality? What did they …

  Věra Sokolová