Zobrazených 1–24 z 658 výsledkov

 • Kritická tabuľa - Vladimír Popík
  e-kniha
  Pedagogika

  Kritická tabuľa

  Vladimír Popík: Debutová publikácia učiteľa, neskôr ajťáka a teraz opäť učiteľa, obsahuje popis vybraných skúseností z viac ako trojročného budovania digitálnej triedy na strednej odbornej škole technickej. Táto objavná cesta vyústila do vzniku…

  Vladimír Popík
 • Ale už dosť! - Soňa Vancáková
  e-kniha
  Pedagogika

  Ale už dosť!

  Soňa Vancáková: Kniha ALE UŽ DOSŤ! je príručkou pre všetkých rodičov, ktorí sa starajú o deti s poruchou pozornosti a hyperaktivitou. Autorka ponúka jasný a empatický pohľad na výzvy, s ktorými sa stretávajú tieto rodiny, a poskytuje praktické rady…

  Soňa Vancáková
 • Aktivity z neživej prírody - Ivan Iľko, Viera Peterková, Simona Tarajová
  e-kniha
  Pedagogika

  Aktivity z neživej prírody

  Ivan Iľko, Viera Peterková, Simona Tarajová: Vážení učitelia a študenti, predložený metodicko-pedagogický materiál slúži ako zdroj nápadov, motivácií a predovšetkým ako zdroj aktivít, ktoré vám pomôžu aplikovať poznatky z biológie, prioritne vednej disci

  Ivan Iľko, Viera Peterková, Simona Tarajová
 • Aktivity z etológie 3 - Ivan Iľko, Viera Peterková
  e-kniha
  Pedagogika

  Aktivity z etológie 3

  Ivan Iľko, Viera Peterková: Vážení učitelia a študenti, predložený metodicko-pedagogický materiál slúži ako zdroj nápadov, motivácií a predovšetkým ako zdroj aktivít, ktoré vám pomôžu aplikovať poznatky z biológie, predovšetkým vedne

  Ivan Iľko, Viera Peterková
 • Aktivity z environmentalistiky - Ivan Iľko, Viera Peterková
  e-kniha
  Pedagogika

  Aktivity z environmentalistiky

  Ivan Iľko, Viera Peterková: Vážení učitelia a študenti, predložený metodicko-pedagogický materiál slúži ako zdroj nápadov, motivácií a predovšetkým ako zdroj aktivít, ktoré vám pomôžu aplikovať poznatky z biológie, prioritne vednej disci

  Ivan Iľko, Viera Peterková
 • Aktivity z ekológie - Ivan Iľko, Viera Peterková
  e-kniha
  Pedagogika

  Aktivity z ekológie

  Ivan Iľko, Viera Peterková: Vážení učitelia a študenti, predložený metodicko-pedagogický materiál slúži ako zdroj nápadov, motivácií a predovšetkým ako zdroj aktivít, ktoré vám pomôžu aplikovať poznatky z biológie, prioritne vednej disci

  Ivan Iľko, Viera Peterková
 • Soutěžní rétorika - Debatování formou KP - Učebnice - René Brinda
  e-kniha
  Pedagogika

  Soutěžní rétorika – Debatování formou KP – Učebnice

  René Brinda: Renesance tradičně argumentačního pojetí rétoriky, kterou ve 20. století v podobě neorétoriky nabídli mj. Ch. Perelman a S. Toulmin, znovuotevřela cestu k jejímu funkčnímu uplatnění ve vzdělávání. V podobě soutěžního debatování .

  René Brinda
 • Římský kult boha Mithry - Aleš Chalupa
  e-kniha
  Pedagogika

  Římský kult boha Mithry

  Aleš Chalupa: Kult původně perského boha Mithry, který se po přelomu letopočtů rozšířil po území Římské říše, představuje jednu z nejzajímavějších náboženských tradic antického světa…

  Aleš Chalupa
 • Terézia Vansová v slavistickom literárnom kontexte - Eliška Gunišová
  e-kniha
  Pedagogika

  Terézia Vansová v slavistickom literárnom kontexte

  Eliška Gunišová: Literárny výskum osobnosti Terézie Vansovej a jej literárnej, vydavateľskej a osvetovej činnosti poskytuje fascinujúci obraz ženy odhodlanej, aspoň v rámci svojich možností, prispieť k blahu mnohých; ženy so silne zakoreneným rebríčkom .

  Eliška Gunišová
 • Bouřlivý příběh - Magdaléna Rychetská
  e-kniha
  Pedagogika

  Bouřlivý příběh

  Magdaléna Rychetská: Kniha si klade za cíl představit českému čtenáři situaci a vývoj katolické církve v Čínské lidové republice od jejího založení v roce 1949 až po současnost (2022). Vedle historického kontextu poskytuje také novodobé poznatky …

  Magdaléna Rychetská
 • Připravujeme se ke zkoušce z českého jazyka pro účely udělování státního občanství ČR - Pavel Pečený
  e-kniha
  Pedagogika

  Připravujeme se ke zkoušce z českého jazyka pro účely udělování státního občanství ČR

  Pavel Pečený: Publikace je určena všem zájemcům o zkoušku z českého jazyka pro účely udělování státního občanství ČR na úrovni B1, kterou pořádá Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy (ÚJOP UK)…

  Pavel Pečený
 • Let your English September - Bronislav Sobotka
  e-kniha
  Pedagogika

  Let your English September

  Bronislav Sobotka: Víte, proč děláme v angličtině všichni podobné chyby? Na vině je náš milovaný mateřský jazyk – do angličtiny nám záludně podsouvá svůj vlastní slovosled, používání jiných časů i zavádějící slovíčka. Skvělá zpráva je,

  Bronislav Sobotka
 • Latina pro farmaceuty - Květuše Kunešová
  e-kniha
  Pedagogika

  Latina pro farmaceuty

  Květuše Kunešová: Páté vydání učebnice, která podává základy lékařské terminologie s přihlédnutím ke specifickým potřebám oboru farmacie. Z celkového počtu 20 lekcí, v nichž se probírá elementární latinská gramatika a základy lékařské …

  Květuše Kunešová
 • The Bible, Christianity, and Culture - Pavol Bargár
  e-kniha
  Pedagogika

  The Bible, Christianity, and Culture

  Pavol Bargár: U zrodu této knihy stál projekt vedený Petrem Pokorným, zaměřený na zkoumání biblických kořenů křesťanské kultury. Výsledkem měla být koherentní kolektivní monografie na toto téma. V důsledku neočekávaného úmrtí …

  Pavol Bargár
 • Kapitoly z dějin tělesné kultury - Jiří Kössl, Jan Štumbauer, Marek Waic
  e-kniha
  Pedagogika

  Kapitoly z dějin tělesné kultury

  Jiří Kössl, Jan Štumbauer, Marek Waic: Nové vydání učebnice pro posluchače Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy obsahuje základní údaje z dějin tělesné výchovy od starověkých civilizací a antického Řecka až do konce 20. století a…

  Jiří Kössl, Jan Štumbauer, Marek Waic
 • Kosmické stromy a magické portály - Zuzana Marie Kostićová
  e-kniha
  Pedagogika

  Kosmické stromy a magické portály

  Zuzana Marie Kostićová: Kniha je sondou do různých pojetí mayského náboženství, jak se objevují v dějinách mayistiky. Na jedné straně se rozsáhle věnuje teoretickým a metodologickým přístupům, které obor upřednostňoval, a…

  Zuzana Marie Kostićová
 • Vzlety a pády - Lenka Krátká
  e-kniha
  Pedagogika

  Vzlety a pády

  Lenka Krátká: Monografie Lenky Krátké představuje fungování Československých aerolinií napříč několika desetiletími, od jejich založení v éře první republiky (1923) až do prvního roku existence samostatné České republiky (1993)….

  Lenka Krátká
 • Ekonomie bezpečnosti - Marek Loužek
  e-kniha
  Pedagogika

  Ekonomie bezpečnosti

  Marek Loužek: Mezinárodní vztahy v období od skončení studené války jsou poměrně neklidné. Přesto by nám nemělo uniknout, že intenzita konfliktů se v porovnání se situací v první i druhé polovině 20. století snížila. V posledních padesáti…

  Marek Loužek
 • Baden, Kostolac, Vučedol and Vinkovci - Želimir Brnić
  e-kniha
  Pedagogika

  Baden, Kostolac, Vučedol and Vinkovci

  Želimir Brnić: The book treats three primary themes. The first covers the Baden, Kostolac/Bošáca and Vučedol cultures, demonstrating their genetic relationship and indigenous development. This development is marked by changes …

  Želimir Brnić
 • Kolektivní paměť v bibli a křesťanství - David Cielontko
  e-kniha
  Pedagogika

  Kolektivní paměť v bibli a křesťanství

  David Cielontko: Kniha přibližuje konstruktivní využití podnětů vycházejících z různých podob teorie kolektivní paměti v biblických studiích a současně s nimi vede kritický rozhovor. Ve třinácti kapitolách se zabývá teoretickými otázkami na…

  David Cielontko
 • Studie k integraci přistěhovalců do německé společnosti - David Emler
  e-kniha
  Pedagogika

  Studie k integraci přistěhovalců do německé společnosti

  David Emler: Publikace přináší soubor čtyř studií, jejichž společným tématem je integrace menšin do německé společnosti od druhé poloviny 20. století do současnosti. Kniha zkoumá integraci 12 milionů Němců vysídlených ze střední a…

  David Emler
 • Buddhismus v židovských náboženských textech 18.-21. století - Aleš Weiss
  e-kniha
  Pedagogika

  Buddhismus v židovských náboženských textech 18.-21. století

  Aleš Weiss: Monografie sleduje židovskou náboženskou tematizaci buddhismu od konce 18. století až po současnost…

  Aleš Weiss
 • Úvod do studia historie - František Stellner
  e-kniha
  Pedagogika

  Úvod do studia historie

  František Stellner: Kniha předkládá vhled do vybraných problémů reflektujících současný stav především české a euroatlantické historiografie 21. století. Kniha je určena zájemcům o historii a všem, kteří se chtějí naučit psát odborný text….

  František Stellner
 • Kapitoly z filosofie nové hudby - Josef Fulka
  e-kniha
  Pedagogika

  Kapitoly z filosofie nové hudby

  Josef Fulka: Monografie Kapitoly z filosofie nové hudby se věnuje některým podobám interakce mezi hudbou, filosofií, literaturou a filmem v průběhu 20. století. Zaměřuje se především na způsob, jakým byla v literatuře …

  Josef Fulka