Zobrazených 1–24 z 1997 výsledkov

 • Vôľa k moci - Friedrich Nietzsche
  e-kniha
  Spoločenské vedy

  Vôľa k moci

  Friedrich Nietzsche: Najkontroverznejšia z Nietzscheho prác, posmrtne vydaná Vôľa k moci, zahŕňa jeho zrelé myslenie z osemdesiatych rokov 19. storočia. Nietzsche v nej analyzuje duchovnú situáciu svojej doby, identifikuje príčiny vzniku európskeho nihilizmu,…

  Friedrich Nietzsche
 • Tělesná výchova na 1. stupni základní školy - Hana Dvořáková
  e-kniha
  Pedagogika

  Tělesná výchova na 1. stupni základní školy

  Hana Dvořáková: Škola je dnes konfrontována s novými, naléhavými úkoly vyplývajícími především z vývojové dynamiky soudobé společnosti a potýká se s novými názory a zjištěními v oblasti pedagogiky, oborových didaktik…

  Hana Dvořáková
 • Umění a péče o duši u Jana Patočky - Jan Josl
  e-kniha
  Pedagogika

  Umění a péče o duši u Jana Patočky

  Jan Josl: Inspirace antickou filosofií, zvláště sókratovsko-platónským momentem, se v díle Jana Patočky promítla do klíčového motivu „péče o duši“, který v různé podobě určoval jeho filosofii dějin od 30. do 70. let. Duše, která u Sókra

  Jan Josl
 • Farmaceutická chemie léčiv působících na autonomní nervový systém - Martin Doležal
  e-kniha
  Pedagogika

  Farmaceutická chemie léčiv působících na autonomní nervový systém

  Martin Doležal: Publikace podává přehled farmaceutické chemie léčiv ovlivňujících autonomní nervový systém, dále se zabývá problematikou léčiv ovlivňujících motorický systém, věnuje se léčivům blokujícím histaminové receptory a nakonec …

  Martin Doležal
 • Farmakognozie - Jiřina Spilková
  e-kniha
  Pedagogika

  Farmakognozie

  Jiřina Spilková: Učební text poskytuje studijní materiál pro předmět farmakognozie, specifické farmaceutické disciplíny, která studuje léčiva a pomocné látky přírodního původu. Přináší komplexní pohled na přírodní léčiva, zaměřuje se …

  Jiřina Spilková
 • Ruská agrese proti Ukrajině - Jan Šír
  e-kniha
  Pedagogika

  Ruská agrese proti Ukrajině

  Jan Šír: Ruská agrese proti Ukrajině představuje patrně největší výzvu evropské bezpečnosti od roku 1945. Nejenže ztělesňuje útok na samotné základy systému mezinárodního práva, ale i s novou naléhavostí nastoluje otázku, kam až …

  Jan Šír
 • Indie očima Evropanů - Martin Fárek
  e-kniha
  Pedagogika

  Indie očima Evropanů

  Martin Fárek: Hlavní tezí publikace Martina Fárka je tvrzení, že ačkoliv orientalistické či religionistické zkoumání zdánlivě předkládá nezkreslené, ba objektivní interpretace indických tradic, ve skutečnosti jde o pokřivené obrazy odkazující…

  Martin Fárek
 • Vzdělání a dnešek - Martin Strouhal, Stanislav Štech
  e-kniha
  Pedagogika

  Vzdělání a dnešek

  Martin Strouhal, Stanislav Štech: Monografie představuje texty českých a slovenských VŠ učitelů a badatelů v oblasti pedagogiky, psychologie, sociologie a filosofie výchovy, kteří se zabývají otázkami teorie vzdělání. Je rozvržena do tří částí, tematizujících…

  Martin Strouhal, Stanislav Štech
 • Karel IV. - Pierre Monnet
  e-kniha
  Pedagogika

  Karel IV.

  Pierre Monnet: Karel IV. (1316-1378) byl králem a císařem v době, kdy se křesťanství ocitlo v krizi a Evropou zmítaly mor, stoletá válka a počátky papežského schizmatu. Jako příslušník lucemburské dynastie se narodil v Praze, vyrůstal v Paříži…

  Pierre Monnet
 • Komunikace a interakce v plavecké výuce - Kristýna Hubená
  e-kniha
  Pedagogika

  Komunikace a interakce v plavecké výuce

  Kristýna Hubená: Při procesu edukace je nezbytná komunikace i interakce. Obě tyto složky jsou nutné také při výuce plavání. Vzhledem ke specifičnosti prostředí, ve kterém se odehrává, je jim nezbytné věnovat zvýšenou pozornost v přípravě….

  Kristýna Hubená
 • Ne-lidská fotografie - Joanna Zylinska
  e-kniha
  Pedagogika

  Ne-lidská fotografie

  Joanna Zylinska: Kniha hledá koncepční rámec pro takové pochopení obrazových médií, jejich vizuality a percepce, jaké odpovídá situaci, kde člověk nefiguruje jako objekt, aktér ani adresát. V tomto ohledu jsou totiž klasické teorie fotografie, které…

  Joanna Zylinska
 • Cestou politické teorie - Jan Bíba, Martin Štefek
  e-kniha
  Pedagogika

  Cestou politické teorie

  Jan Bíba, Martin Štefek: Kniha se na příkladu Ústavu politologie FF UK jako nejstaršího politologického pracoviště v Československu, jehož počátky sahají do konce 60. let minulého století, zabývá dějinami ustavování a obnovování oboru politické vědy…

  Jan Bíba, Martin Štefek
 • Posudková problematika pro oblast sociálního zabezpečení ve všeobecném praktickém lékařství - Laura Hrehová
  e-kniha
  Pedagogika

  Posudková problematika pro oblast sociálního zabezpečení ve všeobecném praktickém lékařství

  Laura Hrehová: Představovaná kniha spojuje pohledy dvou autorek na spolupráci mezi všeobecným praktickým lékařstvím a posudkovým lékařstvím. Otázky zdraví, kvality života a soběstačnosti jsou v kontextu prodlužujícího se …

  Laura Hrehová
 • Lyrická poezie - Mutlu Konuk Blasing
  e-kniha
  Pedagogika

  Lyrická poezie

  Mutlu Konuk Blasing: Americká badatelka tureckého původu Mutlu Konuk Blasingová se zabývá povahou lyrického subjektu a jeho vztahem k básnickému jazyku. Zdánlivě soukromé, individuální vědomí vyjádřené v básni je podle ní jen virtuální entitou…

  Mutlu Konuk Blasing
 • Vývoj empirického sociologického výzkumu na území Československa - Tomáš Čížek
  e-kniha
  Pedagogika

  Vývoj empirického sociologického výzkumu na území Československa

  Tomáš Čížek: Kniha popisuje vývoj systematického výzkumu společnosti na území dnešního Česka a Slovenska, s přesahem do dalších zemí středu Evropy. Autoři jednotlivých studií představují významné etapy tohoto výzkumu s důrazem na dění…

  Tomáš Čížek
 • Radio and the Performance of Government - Erica Harrison
  e-kniha
  Pedagogika

  Radio and the Performance of Government

  Erica Harrison: Throughout the Second World War, the Czechoslovak Government-in-Exile broadcast over the BBC from London, hoping to reach out to their former compatriots living in a divided and occupied Europe. As the only way …

  Erica Harrison
 • Korpusová cvičebnice pro studenty češtiny jako cizího jazyka - Adrian Jan Zasina
  e-kniha
  Pedagogika

  Korpusová cvičebnice pro studenty češtiny jako cizího jazyka

  Adrian Jan Zasina: Cvičebnice určená učitelům a studentům češtiny jako cizího jazyka poprvé nabízí ucelený soubor nejrůznějších cvičení založených na korpusových datech. Ve čtrnácti kapitolách najdeme cvičení zaměřená na oblasti, které…

  Adrian Jan Zasina
 • Česká veřejná politika optikou teorie sociální konstrukce cílových populací - Kolektiv autorů
  e-kniha
  Pedagogika

  Česká veřejná politika optikou teorie sociální konstrukce cílových populací

  Kolektiv autorů: Osm případových studií vychází z teorie sociální konstrukce cílových populací, kterou kniha také podrobně představuje – jde o první takto rozsáhlou a hloubkovou aplikaci teorie v českém prostředí. Na konkrétních případech sleduje

  Kolektiv autorů
 • AHA! Rodičovstvo - Laura Markham
  e-kniha
  Psychológia a rodicovstvo

  AHA! Rodičovstvo

  Laura Markham: Tento prelomový sprievodca pre každého rodiča mení zaužívané postupy vo výchove detí a transformuje vzťah rodiča a dieťaťa do pohodlného spolunažívania…

  Laura Markham
 • Martin Černohorský - Kolektiv autorů
  e-kniha
  Pedagogika

  Martin Černohorský

  Kolektiv autorů: Kniha je velmi zdařilou a cennou publikací, která není pouhým ohlédnutím za bohatým a plodným životem jedné vědecké osobnosti. Poskytuje také užitečný vhled do metodologie výuky fyziky a vzdělávání obecně. Je i svědectvím o…

  Kolektiv autorů
 • Jak jsme zkoumali Gregora Johanna Mendela - Kolektiv autorů
  e-kniha
  Pedagogika

  Jak jsme zkoumali Gregora Johanna Mendela

  Kolektiv autorů: Sedmý svazek edice Munice představuje unikátní projekt výzkumu ostatků augustiniánského opata a zakladatele genetiky G…

  Kolektiv autorů
 • Old Germanic Languages - Václav Blažek
  e-kniha
  Pedagogika

  Old Germanic Languages

  Václav Blažek: Monografie sestává ze dvou hlavních a dvou doplňkových částí. První část přináší nejstarší lingvistické, epigrafické a archeologické informace o raných uživatelích germánských jazyků. Druhá část shrnuje historie jednotlivých

  Václav Blažek
 • Morální charakter a jeho empirická reflexe - Jan Brázdil
  e-kniha
  Filozofia

  Morální charakter a jeho empirická reflexe

  Jan Brázdil: Morální charakter (éthos) je velmi starý koncept, jehož filozofické kontury, stejně jako jeho propojení s dovršením lidského života, nacházíme v antice…

  Jan Brázdil
 • Your Economics - Jana Piteková
  e-kniha
  Ekonómia

  Your Economics

  Jana Piteková: The book will explain the laws of Economics in a simple way for everyone. The market cycle, demand, supply, competition, money, product, inflation, unemployment, government, crisis and other concepts are inserted into the life story of a mother…

  Jana Piteková