Zobrazuje sa všetkych 21 výsledkov

 • Tajný život čísel - Kate Kitagawa a Timothy Revell
  e-kniha
  Matematika

  Tajný život čísel

  Kate Kitagawa a Timothy Revell: Matematika je veda o ideách a o hľadaní spôsobov, ako o nich premýšľať a ako dospieť k nejakým záverom. Jej korene sú nádherne rôznorodé…

  Kate Kitagawa a Timothy Revell
 • Diagram - Adam Tetlow
  e-kniha
  Matematika

  Diagram

  Adam Tetlow: Jak se dá rozdělit čára na tři stejné díly? Nebo na pět? A na sedm? Lze nějakým jednoduchým způsobem propojit harmonii a geometrii? Co je onen tajemný “diagram”, o němž se zmiňovali starověcí myslitelé? Adam Tetlow nám v této…

  Adam Tetlow
 • Výpisky z lineární algebry očima nematematika - Martin Plešinger
  e-kniha
  Matematika

  Výpisky z lineární algebry očima nematematika

  Martin Plešinger: Učební text pokrývá vybrané oblasti z lineární algebry, jednoho z úhelných kamenů matematiky, se kterým se setkávají studenti nejen matematických programů. Autor, který sám přichází ze světa inženýrství, na text hledí očima…

  Martin Plešinger
 • Prostory a geometrie - Petr Kůrka
  e-kniha
  Matematika

  Prostory a geometrie

  Petr Kůrka: Kniha pojednává o vztazích mezi geometrií a aritmetikou a sleduje vývoj geometrie od názornosti k abstraktnosti a obecnosti. Představuje logicky úplnou Tarského axiomatiku elementární eukleidovské geometrie i logicky úplnou …

  Petr Kůrka
 • Domácí procvičování Matematika 4. r. - Petr Šulc
  e-kniha
  Matematika

  Domácí procvičování Matematika 4. r.

  Petr Šulc: Elektronické publikace z edice Domácí procvičování matematika 1. – 5. ročník v ukrajinštině jsou perfektním pomocníkem pro ukrajinské žáky prvního stupně ZŠ, pro které může být český jazyk stále trochu oříškem…

  Petr Šulc
 • Domácí procvičování Matematika 3. r. - Petr Šulc
  e-kniha
  Matematika

  Domácí procvičování Matematika 3. r.

  Petr Šulc: Elektronické publikace z edice Domácí procvičování matematika 1. – 5. ročník v ukrajinštině jsou perfektním pomocníkem pro ukrajinské žáky prvního stupně ZŠ, pro které může být český jazyk stále trochu oříškem…

  Petr Šulc
 • Domácí procvičování Matematika 2. r. - Petr Šulc
  e-kniha
  Matematika

  Domácí procvičování Matematika 2. r.

  Petr Šulc: Elektronické publikace z edice Domácí procvičování matematika 1. – 5. ročník v ukrajinštině jsou perfektním pomocníkem pro ukrajinské žáky prvního stupně ZŠ, pro které může být český jazyk stále trochu oříškem…

  Petr Šulc
 • Domácí procvičování Matematika 1. r. - Iva Nováková
  e-kniha
  Matematika

  Domácí procvičování Matematika 1. r.

  Iva Nováková: Elektronické publikace z edice Domácí procvičování matematika 1. – 5. ročník v ukrajinštině jsou perfektním pomocníkem pro ukrajinské žáky prvního stupně ZŠ, pro které může být český jazyk stále trochu oříškem…

  Iva Nováková
 • Fraktály - Oliver Linton
  e-kniha
  Matematika

  Fraktály

  Oliver Linton: Ojedinělý průvodce po chaosu v přírodě a matematice pro každého, kdo kdy toužil porozumět vzorcům uspořádání listů nebo vytváření sněhových vloček. Eukleides z Alexandrie před více než 2 000 lety vytvořil postup …

  Oliver Linton
 • Matematické schopnosti - Hynek Cígler
  e-kniha
  Matematika

  Matematické schopnosti

  Hynek Cígler: Kniha se primárně zaměřuje na psychologický pohled na matematické znalosti a dovednosti s důrazem na možnosti jejich měření. Podrobně rozebírá matematické myšlení z psychometrického, kognitivního, kulturního i vzdělávacího…

  Hynek Cígler
 • Hermeneutika a metaforika čísel - Petr Kůrka, Bedřich Velický
  e-kniha
  Matematika

  Hermeneutika a metaforika čísel

  Petr Kůrka, Bedřich Velický: Kniha je věnována genezi současného chápání pojmu čísla, které je mnohotvárné. Osou je postup od čísel přirozených po kvaterniony a oktoniony, který je strukturován jako zřetězení hermeneutických cyklů jednak uvnitř matematiky…

  Petr Kůrka, Bedřich Velický
 • Doktorky matematiky na univerzitách v Praze 1900–1945 - Martina Bečvářová
  e-kniha
  Matematika

  Doktorky matematiky na univerzitách v Praze 1900–1945

  Martina Bečvářová: Monografie vychází z dlouhodobého studia vývoje matematické komunity v českých zemích. Pojednává o komplikovaných, avšak inspirativních životních osudech dvanácti žen, které v letech 1900 až 1945 obhajovaly nebo obhájily doktorát…

  Martina Bečvářová
 • Nová infinitní matematika: I. Velká iluze matematiky 20. století - Petr Vopěnka
  e-kniha
  Matematika

  Nová infinitní matematika: I. Velká iluze matematiky 20. století

  Petr Vopěnka: Zakladatel klasické teorie množin, Georg Cantor, věděl již v roce 1899, že obor všech transfinitních ordinálních čísel není aktualizovatelný. To znamená, že tento obor nelze nahradit množinou vůbec všech těchto čísel. Každou …

  Petr Vopěnka
 • Nová infinitní matematika - Petr Vopěnka
  e-kniha
  Matematika

  Nová infinitní matematika

  Petr Vopěnka: Newtonův a Leibnizův objev infinitezimálního kalkulu je dodnes považován za jeden z největších výdobytků lidského ducha. Klasická množinová infinitní matematika však nekonečně malé veličiny zatracovala a snažila se je z matematiky ..

  Petr Vopěnka
 • Nová infinitní matematika - Petr Vopěnka
  e-kniha
  Matematika

  Nová infinitní matematika

  Petr Vopěnka: Páteří, byť často skrytou, veškeré infinitní matematiky od jejích počátků až do dnešní doby jsou reálná čísla. Také v nové infinitní matematice hrají tato čísla klíčovou roli. Umístili jsme je až na samu hranici antického …

  Petr Vopěnka
 • Nová infinitní matematika - Petr Vopěnka
  e-kniha
  Matematika

  Nová infinitní matematika

  Petr Vopěnka: Neexistencí množiny všech přirozených čísel infinitní matematika nekončí. Množství nových hodnotných podnětů jí nabízí reálný svět a nemusí je tedy hledat v nějakém bájném absolutním nekonečnu ani v Boží mysli. Již v …

  Petr Vopěnka
 • Elements of Time Series Econometrics: an Applied Approach - Evžen Kočenda, Alexandr Černý
  e-kniha
  Matematika

  Elements of Time Series Econometrics: an Applied Approach

  Evžen Kočenda, Alexandr Černý: Kniha přináší soubor základních i pokročilých technik a postupů používaných v ekonometrické analýze časových řad. Kniha klade důraz na umožnění efektivního použití popsaných technik v aplikovaném ekonomickém výzkumu. Toho je ..

  Evžen Kočenda, Alexandr Černý
 • Matematika na Německé univerzitě v Praze v letech 1882–1945 - Martina Bečvářová
  e-kniha
  Matematika

  Matematika na Německé univerzitě v Praze v letech 1882–1945

  Martina Bečvářová: Kniha pojednává o dlouhodobě neprávem opomíjené a přehlížené pražské německé matematické komunitě, která patřila v první třetině 20. století k evropské špičce. Analyzuje vývoj výuky matematiky na Německé univerzitě v Praze…

  Martina Bečvářová
 • Geostatistika a prostorová interpolace - Josef Ježek
  e-kniha
  Matematika

  Geostatistika a prostorová interpolace

  Josef Ježek: Učebnice vysvětluje základy geostatistiky, a to se zaměřením na prostorovou interpolaci. Probírají se též interpolační metody, které s geostatistikou a jejími aplikacemi bezprostředně souvisejí. V centru zájmu je případ, kdy jsou …

  Josef Ježek
 • Podivuhodný květ českého baroka - Petr Vopěnka
  e-kniha
  Matematika

  Podivuhodný květ českého baroka

  Petr Vopěnka: Publikace s podtitulem První přednášky o teorii množin vykresluje obraz podivuhodného myšlenkového světa, který vznikal na pražské univerzitě v období duchovního rozmachu baroka a který významně ovlivnil matematiku devatenáctého…

  Petr Vopěnka
 • Realita není, čím se zdá - Carlo Rovelli
  e-kniha
  Matematika

  Realita není, čím se zdá

  Carlo Rovelli: Jedním z největších problémů moderní teoretické fyziky je kvantování gravitace, které se snaží propojit tři pilíře moderní fyziky: obecnou relativitu, kvantovou teorii a statistickou fyziku. Nejúspěšnějším pokusem posledních…

  Carlo Rovelli