Zobrazujú sa všetky 2 výsledky

 • Hudobnoteoretické dielo - Eugen Suchoň
  e-kniha
  Umenie a kultúra

  Hudobnoteoretické dielo

  Eugen Suchoň: Hudobná tvorba Eugena Suchoňa tvorí ťažiskový pilier novodobej slovenskej hudobnej kultúry. Suchoň bol však po desaťročia aktívny aj ako pedagóg a vo svojej pedagogickej práci sa opieral o…

  Eugen Suchoň
 • Úvod do štúdia teórie harmónie - Ivan Hrušovský
  e-kniha
  Umenie a kultúra

  Úvod do štúdia teórie harmónie

  Ivan Hrušovský: Spoločná publikácia Hudobného centra a Vysokej školy múzických umení prinesie revidované vydanie jednej z ťažiskových prác slovenskej muzikológie z pera slovenského skladateľa, muzikológa a hudobného historika Ivana Hrušovského…

  Ivan Hrušovský