Taliančina do ucha

Rôzni Autori

10,73 

Rôzni Autori: Audio učebnica taliančiny pre začiatočníkov až mierne pokročilých, ktorá sa zameriava na všetky zložky štúdia jazyka naraz.

Typ produktu: audiokniha (čo je to audiokniha a ako nakupovať?)
Jazyk: slovensky
Obsah audioknihy:
 • 01 - gr_01_Talianska vyslovnost a pravopis, Prizvuk, Zdvojene suhlasky, Abeceda
 • 02 - gr_02_Rod podst. mien,clen prid. mena,Padove vztahy,Zamena
 • 03 - pr_02_Rod podst. mien,clen prid. mena,Padove vztahy,Zamena
 • 04 - gr_03_Mnozne cislo,Prid. mena buono, bello,Zameno quello,Prislovky miesta,Vazba ce a ci sono,Slovesa
 • 05 - pr_03_Mnozne cislo,Prid. mena buono, bello,Zameno quello,Prislovky miesta,Vazba ce a ci sono,Slovesa
 • 06 - gr_04_Cislovky
 • 07 - pr_04_Cislovky
 • 08 - gr_05_Casovanie slovies II. slov. triedy,Prehlad predloziek,Predlozky s clenom,Vyrazy alcuni - gr_qualche
 • 09 - pr_05_Casovanie slovies II. slov. triedy,Prehlad predloziek,Predlozky s clenom,Vyrazy alcuni - pr_qualche
 • 10 - gr_06_Slovesa III. slov. triedy,Vyrazy mnozstva,Slovesa povedat, robit,Robit infinitiv
 • 11 - pr_06_Slovesa III. slov. triedy,Vyrazy mnozstva,Slovesa povedat, robit,Robit infinitiv
 • 12 - gr_07_Zamena privl., vztazne a ukazovacie,Slovesa vediet, prist
 • 13 - pr_07_Zamena privl., vztazne a ukazovacie,Slovesa vediet, prist
 • 14 - gr_08_Prislovky a prid. mena,Superlativ absolutny,Slovesa chciet, moct, musiet
 • 15 - pr_08_Prislovky a prid. mena,Superlativ absolutny,Slovesa chciet, moct, musiet
 • 16 - gr_09_Osobne zamena,Zamenna castica ne,Sloveso odchadzat,Postavenie dvoch zamen pred slovesom
 • 17 - pr_09_Osobne zamena,Zamenna castica ne,Sloveso odchadzat,Postavenie dvoch zamen pred slovesom
 • 18 - gr_10_Zvratne slovesa,Slovesa chodit, mat sa,Vazba chystat sa nieco urobit
 • 19 - pr_10_Zvratne slovesa,Slovesa chodit, mat sa,Vazba chystat sa nieco urobit
 • 20 - gr_11_Zamenna castica ci,Rozkazovaci sposob,Slovesa vybrat si, drzat
 • 21 - pr_11_Zamenna castica ci,Rozkazovaci sposob,Slovesa vybrat si, drzat
 • 22 - gr_12_Buduci cas,Zameno tutto,Sloveso pacit sa
 • 23 - pr_12_Buduci cas,Zameno tutto,Sloveso pacit sa
 • 24 - gr_13_Podmienovaci sposob jednoduchy,Vyrazy blizko - gr_daleko, ten isty,Slovesa sediet, nastupit
 • 25 - pr_13_Podmienovaci sposob jednoduchy,Vyrazy blizko - pr_daleko, ten isty,Slovesa sediet, nastupit
 • 26 - gr_14_Skracovanie vedlajsich viet,Gerundium jednoduche,Sloveso stare gerundium,Slovesa pit, vypnut
 • 27 - pr_14_Skracovanie vedlajsich viet,Gerundium jednoduche,Sloveso stare gerundium,Slovesa pit, vypnut
 • 28 - gr_15_Minuly cas zlozeny u slovies s pomocnym avere,Sloveso hybat
 • 29 - pr_15_Minuly cas zlozeny u slovies s pomocnym avere,Sloveso hybat
 • 30 - gr_16_Minuly cas zlozeny u slovies s pomocnym essere,Zhoda pricastia minuleho u zvratnych slovies
 • 31 - pr_16_Minuly cas zlozeny u slovies s pomocnym essere,Zhoda pricastia minuleho u zvratnych slovies
 • 32 - gr_17_Zhoda pricastia minuleho s priamym predmetom,Pripony,Sloveso tahat
 • 33 - pr_17_Zhoda pricastia minuleho s priamym predmetom,Pripony,Sloveso tahat
 • 34 - gr_18_Imperfektum,Predminuly cas,Suslednost casov,Nepriama rec,zensky rod na -ttrice, -essa
 • 35 - pr_18_Imperfektum,Predminuly cas,Suslednost casov,Nepriama rec,zensky rod na -ttrice, -essa
 • 36 - gr_19_Trpny rod,Predminuly cas,Slovesa zbierat, zhromazdovat, prelozit
 • 37 - pr_19_Trpny rod,Predminuly cas,Slovesa zbierat, zhromazdovat, prelozit
 • 38 - gr_20_Konjunktiv,Suslednost casov v konjunktive,Podmienkove suvetia
 • 39 - pr_20_Konjunktiv,Suslednost casov v konjunktive,Podmienkove suvetia
 • 40 - konv_01_Jedlo
 • 41 - konv_02_Cestovanie
 • 42 - konv_03_Sport a hry
 • 43 - konv_04_Hotel
 • 44 - konv_05_Hudba,literatura
 • 45 - konv_06_Film a divadlo
 • 46 - konv_07_Rodina
 • 47 - konv_08_U lekara, ludske telo
 • 48 - konv_09_Masmedia
 • 49 - konv_10_Vlastnosti
 • 50 - konv_11_Stat,Vlada,Politika
 • 51 - konv_12_Cas,Pocasie
 • 52 - konv_13_Mesto
 • 53 - konv_14_Praca,povolanie
 • 54 - konv_15_Telefonovanie
 • 55 - konv_16_Pozdravy,predstavovanie
 • 56 - konv_17_Obchod,nakupovanie
 • 57 - konv_18_Pytanie sa na cestu
 • 58 - konv_19_Zemepis
 • 59 - konv_20_Zimna dovolenka v Taliansku

Popis

Pre začiatočníkov až mierne pokročilých Taliansko-slovenský audiokurz, ktorý sa zameriava na všetky zložky štúdia jazyka naraz. Taliančina do ucha je veľmi rozsiahly výučbový materiál, ktorý obsahuje 3500 ozvučených príkladových viet, slov a fráz a ďalej výstižné vysvetlenie všetkých gramatických javov v audio forme. Prehľadné a systematické radenie gramatických i konverzačných okruhov (nájdete vždy rýchlo a presne to, čo práve potrebujete). Všetky produkty sú vytvorené na základe praktických skúseností s výučbou cudzích jazykov, v spolupráci s tímom lektorov jazykovej školy Eddica. Vydavateľstvo Eddica je zakladateľom a priekopníkom výučby prostredníctvom audioučebníc. Vykonávame vlastný vývoj a zdokonalenie audioučebníc, do ktorého zapracovávame praktické námety a pripomienky užívateľov. Preto sú naše výrobky z hľadiska funkčnosti a spôsobu práce na najvyššej úrovni. V súčasnosti máme najširšiu ponuku audioučebníc obsahujúce tituly pre všeobecnú výučbu jazyka, odbornú slovnej zásoby a tituly pre deti. Obsah: Rod podstatných mien / Člen prídavného mena / Pádové vzťahy / Zámená / Slovesá byť, mať, ísť / Otázka a zápor / Tykanie a vykanie. Množné číslo / Prídavné mená buono, bello / zámeno quello / Príslovky miesta / Väzba ce a ci sono / Slovesá I. triedy / Opytovacie zámená / Zvolací vety Číslovky Časovanie slovies II. slovesné triedy / Prehľad predložiek / Predložky sa členom / Výrazy alcuni – qualche, gia – non piu Slovesá III. slovesné triedy / Výrazy množstva / Slovesá povedať, robiť / Robiť + infinitív Zámená privlastňovacie, ukazovacie a vzťažná / Slovesá vedieť, prísť Príslovky a prídavné mená / superlatívoch absolútnej / Slovesá chcieť, môcť, musieť Osobné zámená / zámenné častice nie / Sloveso odchádzať / Postavenie dvoch zámen pred slovesom / Slovesá dať, zdať sa Zvratné slovesá / Slovesá chodiť, mať sa / Väzba chystať sa niečo urobiť Zámenné častice ci / Rozkazovací spôsob / Slovesá vybrať si, držať Budúci čas / Zámeno tutto / Sloveso páčiť sa Podmieňovací spôsob jednoduchý / Výrazy blízko – ďaleko, ten rovnaký / Slovesá sedieť, nastúpiť Krátenie vedľajších viet / gerundium jednoduché / Sloveso stare + gerundium / Slovesá piť, vypnúť Minulý čas zložený u slovies s pomocným avere / Sloveso hýbať Minulý čas zložený u slovies s pomocným essere / Zhoda príčastia minulého u zvratných slovies / Slovesá zostať, zomrieť Zhoda príčastia minulého s predmetom priamym / Prípony / Sloveso ťahať Imperfektum / Predminulý čas / Súslednosť časov / Nepriama reč / Ženský rod na-ttrice,-essa / Sloveso pokladať Trpný rod / Predminulý čas / Slovesá zbierať, zhromažďovať, preložiť Konjunktív / Sekvencia časov v konjunktíve / podmienkové súvetia Názvy konverzačných tém: Jedlo Cestovanie Šport a hry Hotel Hudba / Literatúra Film a divadlo Rodina U lekára / Ľudské telo Masmédiá Vlastnosti Štát / Vláda / Politika Čas / Počasie Mesto Práca / Povolanie Telefonovanie Pozdravy / Predstavovanie Obchod / nakupovanie Pýtania sa na cestu Zemepis Zimná dovolenka v Taliansku

Ďalšie informácie

Autor

Rozprávač

Dĺžka audioknihy

5:44 (344 minút)

Formáty

Jazyk

Dátum vydania

17. október 2016

Rok vydania

Vydavateľstvo

Recenzie

Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.

Tento produkt môžu ohodnotiť len prihlásení zákazníci, ktorí si ho kúpili.