Francouzština do ucha

Rôzni Autori

10,73 

Rôzni Autori: Francouzština do ucha je víc než jen audioučebnice. Jedná se o ucelený výukový materiál pro začátečníky až po pokročilé, který je sestavený podle platných didaktických pravidel, kdy způsob vlastní výuky je založen na metodě „dri

Typ produktu: audiokniha (čo je to audiokniha a ako nakupovať?)
Jazyk: česky
Obsah audioknihy:
 • 01 - Lekce 1 - gr-Psana podoba francouzstiny a francouzska vyslovnost
 • 02 - Lekce 1 - gr-Cislovky - ciselne rady a letopocty
 • 03 - Lekce 1 - pr-Cislovky - ciselne rady a letopocty
 • 04 - Lekce 1 - gr-Rod podstatnych jmen - Clen - mnozne cislo - zajmena - tykani a vykani - sloveso etre
 • 05 - Lekce 1 - pr-Rod podstatnych jmen - Clen - mnozne cislo - zajmena - tykani a vykani - sloveso etre
 • 06 - Lekce 1 - gr-Tvoreni otazky - tazaci zajmena - prislovce - rod - mnozne cislo a stupnovani pridavnych jmen
 • 07 - Lekce 1 - pr-Tvoreni otazky - tazaci zajmena - prislovce - rod - mnozne cislo a stupnovani pridavnych jmen
 • 08 - Lekce 2 - gr-Zajmena privlastnovaci a ukazovaci - nepravidelne sloveso avoir-mit
 • 09 - Lekce 2 - pr-Zajmena privlastnovaci a ukazovaci - nepravidelne sloveso avoir-mit
 • 10 - Lekce 2 - gr-Casovani pravidelnych sloves - I. - II. a III. slovesna trida
 • 11 - Lekce 2 - pr-Casovani pravidelnych sloves - I. - II. a III. slovesna trida
 • 12 - Lekce 2 - gr-Casovani nepravidelnych sloves
 • 13 - Lekce 2 - pr-Casovani nepravidelnych sloves
 • 14 - Lekce 2 - gr-Casovani zvratnych sloves
 • 15 - Lekce 2 - pr-Casovani zvratnych sloves
 • 16 - Lekce 3 - gr-Prislovce a jejich stupnovani-tvoreni prislovci - zajmenna prislovce en - y
 • 17 - Lekce 3 - pr-Prislovce a jejich stupnovani-tvoreni prislovci - zajmenna prislovce en - y
 • 18 - Lekce 3 - gr-Vyjadreni padovych vztahu
 • 19 - Lekce 3 - pr-Vyjadreni padovych vztahu
 • 20 - Lekce 3 - gr-Predlozkove vazby
 • 21 - Lekce 3 - pr-Predlozkove vazby
 • 22 - Lekce 3 - gr-Rozkazovaci zpusob
 • 23 - Lekce 3 - pr-Rozkazovaci zpusob
 • 24 - Lekce 4 - gr-Pritomny cas - cas prubehovy
 • 25 - Lekce 4 - pr-Pritomny cas - cas prubehovy
 • 26 - Lekce 4 - gr-Budouci cas-blizka budoucnost
 • 27 - Lekce 4 - pr-Budouci cas-blizka budoucnost
 • 28 - Lekce 4 - gr-Minuly cas - blizka minulost
 • 29 - Lekce 4 - pr-Minuly cas - blizka minulost
 • 30 - Lekce 4 - gr-Minuly slozeny cas - pricesti minule u nepravidelnych sloves - minulost zvratnych sloves
 • 31 - Lekce 4 - pr-Minuly slozeny cas - pricesti minule u nepravidelnych sloves - minulost zvratnych sloves
 • 32 - Lekce 5 - gr-Imperfektum
 • 33 - Lekce 5 - pr-Imperfektum
 • 34 - Lekce 5 - gr-Podminovaci zpusob-gramatik
 • 35 - Lekce 5 - pr-Podminovaci zpusob
 • 36 - Lekce 5 - gr-Subjunktiv
 • 37 - Lekce 5 - pr-Subjunktiv
 • 38 - Lekce 5 - gr-Trpny rod-trpny rod ve francouzstine - plusquamperfektum - podminkove vety
 • 39 - Lekce 5 - pr-Trpny rod-trpny rod ve francouzstine - plusquamperfektum - podminkove vety
 • 40 - Konverzace - Stravovani
 • 41 - Konverzace - Cestovani
 • 42 - Konverzace - Sport a hry
 • 43 - Konverzace - Hotel
 • 44 - Konverzace - Hudba a literatura
 • 45 - Konverzace - Film a divadlo
 • 46 - Konverzace - Rodina
 • 47 - Konverzace - U lekare Lidske telo
 • 48 - Konverzace - Masmedia
 • 49 - Konverzace - Lidske vlastnosti
 • 50 - Konverzace - Stat Vlada Politika
 • 51 - Konverzace - Pocasi
 • 52 - Konverzace - Mesto
 • 53 - Konverzace - Prace Povolani
 • 54 - Konverzace - Telefonovani
 • 55 - Konverzace - Pozdravy Predstavovani
 • 56 - Konverzace - Nakupovani
 • 57 - Konverzace - Dotazy na cestu
 • 58 - Konverzace - Zemepis
 • 59 - Konverzace - Hovorova a lidova francouzstina

Popis

Francouzština do ucha je víc než jen audioučebnice. Jedná se o ucelený
výukový materiál pro začátečníky až po pokročilé, který je
sestavený podle platných didaktických pravidel, kdy způsob vlastní výuky
je založen na metodě „drilu“. Zaměřuje se na všechny podstatné prvky výuky
cizího jazyka – výuku slovní zásoby a frází, výuku gramatiky (vysvětlení
gramatického jevu) a dokonalé procvičení pomocí nepřeberného množství
příkladových vět. Audiokniha Francouzština do ucha je vhodná, jak
pro samouky, tak pro účastníky jazykových kurzů.

Obsah:

Psaná podoba francouzštiny a francouzská výslovnost
Číslovky, číselné řady a letopočty
Rod podstatných jmen ,člen určitý, neurčitý a dělivý, množné číslo,
osobní zájmena nesamostatná, tykání a vykání, nepravidelné sloveso etre
– být
Tvoření otázky, tázací zájmena a příslovce, rod, množné číslo a
stupňování přídavných jmen
Zájmena přivlastňovací a zájmena ukazovací, nepravidelné sloveso avoir
– mít
Časování pravidelných sloves, I, II. a III slovesná třída
Časování nepravidelných sloves – nepravidelná slovesa aller – jít, jet
dire – říct, prendre – brát, vzít, dát si partir – odejít, odjet,
odcestovat, savoir – vědět, umět
Časování zvratných sloves – zvratná slovesa ve francouzštině-slovesa
s’appeler – jmenovat se, se laver – mýt se, se présenter – představit se
a nepravidelná slovesa faire – dělat, věnovat se něčemu, sortir –
odejít, vyjít si, vyjet, vycházet, pouvoir – moci, recevoir – dostat,
obdržet, přijmout, venir – přicházet, přijít, přijíždět
Příslovce a jejich stupňování – pravidelné a nepravidelné tvoření
příslovcí, zájmenná příslovce en, y, nepravidelná slovesa connaître –
znát, poznat, devoir – muset, dlužit, mettre – dát, položit, nasadit si,
obléknout si, vouloir – chtít, vyžadovat, boire – pít
Vyjádření pádových vztahů
Předložkové vazby – nejběžnější slovesné vazby s předložkou a
nepravidelná slovesa vivre – žít, voir – vidět, tenir – držet, peindre –
malovat, natírat, envoyer – posílat
Rozkazovací způsob – pravidelné a nepravidelné tvoření a tvoření
záporu, nepravidelná slovesa conduire – řídit, vést, zavést, dovést,
courir – běhat, běžet,dormir – spát, lire – číst, ouvrir – otevírat
Přítomný čas, přítomný čas průběhový, nepravidelná slovesa vendre –
prodat, prodávat, suivre – sledovat, následovat, pronásledovat, řídit
se, servir – sloužit, obsluhovat, servírovat cuire – vařit, péct,
vaincre – vítězit
Budoucí čas – blízká budoucnost, jednoduchý budoucí čas, nepravidelné
tvary jednoduchého budoucího času, nepravidelná slovesa s’asseoir –
sednout si, battre – bít, mlátit, porazit, klepat croire – věřit, payer
– platit rendre – vracet, vrátit, poslat zpět, odevzdat
Minulý čas – minulý čas ve francouzštině, blízká minulost,
nepravidelná slovesa écrire – psát, napsat, naître – rodit se, vznikat,
rire – smát se, attendre – čekat, répondre – odpovědět
Minulý složený čas – tvoření minulého času složeného a jeho používání,
příčestí minulé u nepravidelných sloves, minulý čas složený u zvratných
sloves
Imperfektum – tvoření imperfekta a jeho používání, imperfektum
zvratných a nepravidelných sloves, rozdíl v používání imperfekta a
složeného minulého času
Podmiňovací způsob – tvoření podmiňovacího způsobu přítomného,
nepravidelná slovesa a tvary podmiňovacího způsobu, používání
podmiňovacího způsobu přítomného
Subjunktiv – pravidelné a nepravidelné tvoření subjunktivu,
nejčastější výrazy, po kterých následuje subjunktiv
Trpný rod – trpný rod ve francouzštině, plusquamperfektum, podmínkové
věty

Názvy konverzačních témat:

Stravování
Cestování
Sport a hry
Hotel
Hudba a literatura
Film a divadlo
Rodina
U lékaře, lidské tělo
Masmédia
Lidské vlastnosti
Stát, vláda, politika
Počasí
Město
Práce, povolání
Telefonování
Pozdravy, představování
Nakupování
Dotazy na cestu
Zeměpis
Hovorová a lidová francouzština

Ďalšie informácie

Autor

Rozprávač

Dĺžka audioknihy

9:12 (552 minút)

Formáty

ISBN

8594062450214

Jazyk

Dátum vydania

17. október 2016

Rok vydania

Vydavateľstvo

Recenzie

Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.

Tento produkt môžu ohodnotiť len prihlásení zákazníci, ktorí si ho kúpili.