Angličtina do ucha

Rôzni Autori

20,79 

Rôzni Autori: Audio učebnice angličtiny pre začiatočníkov až pokročilých, ktorá sa zameriava na všetky zložky štúdia jazyka naraz.

Typ produktu: audiokniha (čo je to audiokniha a ako nakupovať?)
Jazyk: slovensky
Obsah audioknihy:
 • 001 - gr_01_sloveso to be
 • 002 - pr_01_sloveso to be
 • 003 - gr_02_sloveso to have
 • 004 - pr_02_sloveso to have
 • 005 - gr_03_zamena
 • 006 - pr_03_zamena
 • 007 - gr_04_pritomny cas jednoduchy - kladna a zaporna oznamovacia veta
 • 008 - pr_04_pritomny cas jednoduchy - kladna a zaporna oznamovacia veta
 • 009 - gr_05_pritomny cas jednoduchy - kladna a zaporna otazka
 • 010 - pr_05_pritomny cas jednoduchy - kladna a zaporna otazka
 • 011 - gr_06_rozkazovaci sposob
 • 012 - pr_06_rozkazovaci sposob
 • 013 - pr_07_pritomny cas jednoduchy - ustalene frazy
 • 014 - gr_08_infinitivna vazba
 • 015 - pr_08_infinitivna vazba
 • 016 - gr_09_pritomny cas priebehovy
 • 017 - pr_09_pritomny cas priebehovy
 • 018 - gr_10_buduci cas
 • 019 - pr_10_buduci cas
 • 020 - gr_11_sposobove slovesa - can
 • 021 - pr_11_sposobove slovesa - can
 • 022 - gr_12_sposobove slovesa - must
 • 023 - pr_12_sposobove slovesa - must
 • 024 - gr_13_sposobove slovesa - may
 • 025 - pr_13_sposobove slovesa - may
 • 026 - gr_14_minuly cas slovesa to be
 • 027 - pr_14_minuly cas slovesa to be
 • 028 - gr_15_minuly cas pravidelnych slovies
 • 029 - pr_15_minuly cas pravidelnych slovies
 • 030 - pr_16_pravidelne slovesa vo vetach
 • 031 - gr_17_nepravidelne slovesa
 • 032 - pr_17_nepravidelne slovesa
 • 033 - pr_18_nepravidelne slovesa vo vetach
 • 034 - pr_19_minuly cas v oznamovacich vetach
 • 035 - gr_20_zapor a otazka v minulom case
 • 036 - pr_20_zapor a otazka v minulom case
 • 037 - pr_21_ostatne slovesa - doplnenie znalosti anglickych slovies
 • 038 - gr_22_neurcite zamena - zakladne tvary
 • 039 - pr_22_neurcite zamena - zakladne tvary
 • 040 - gr_23_neurcite zamena - zlozene tvary
 • 041 - pr_23_neurcite zamena - zlozene tvary
 • 042 - gr_24_prislovka never
 • 043 - pr_24_prislovka never
 • 044 - gr_25_vazba there is, there are
 • 045 - pr_25_vazba there is, there are
 • 046 - pr_26_vazba there is there are vo spojeni s neurcitymi zamenami
 • 047 - gr_27_pritomny podmienovaci sposob
 • 048 - pr_27_pritomny podmienovaci sposob
 • 049 - gr_28_minuly cas sposobovych slovies
 • 050 - pr_28_minuly cas sposobovych slovies
 • 051 - gr_29_zvratne zamena
 • 052 - pr_29_zvratne zamena
 • 053 - gr_30_sloveso let
 • 054 - pr_30_sloveso let
 • 055 - gr_31_minuly cas priebehovy
 • 056 - pr_31_minuly cas priebehovy
 • 057 - gr_32_trpny rod
 • 058 - pr_32_trpny rod
 • 059 - gr_33_otazka na podmet
 • 060 - pr_33_otazka na podmet
 • 061 - gr_34_predlozka na konci
 • 062 - pr_34_predlozka na konci
 • 063 - gr_35_pridavne mena a ich stupnovanie
 • 064 - pr_35_pridavne mena a ich stupnovanie
 • 065 - pr_36_pridavne mena vo vetach
 • 066 - gr_37_predlozky as - like, by -until
 • 067 - pr_37_predlozky as - like, by -until
 • 068 - gr_38_predpritomny cas jednoduchy
 • 069 - pr_38_predpritomny cas jednoduchy
 • 070 - gr_39_predpritomny cas priebehovy
 • 071 - pr_39_predpritomny cas priebehovy
 • 072 - gr_40_predminuly cas
 • 073 - pr_40_predminuly cas
 • 074 - pr_41_trpny rod v zlozenych casoch
 • 075 - pr_42_zhrnutie minulych casov
 • 076 - gr_43_casova suslednost
 • 077 - pr_43_casova suslednost
 • 078 - gr_44_minuly podmienovaci sposob
 • 079 - pr_44_minuly podmienovaci sposob
 • 080 - pr_45_zhrnutie podmienovacieho sposobu
 • 081 - gr_46_podmienkove suvetia - podmienka pritomna
 • 082 - pr_46_podmienkove suvetia - podmienka pritomna
 • 083 - gr_47_podmienkove suvetia - podmienka minula
 • 084 - pr_47_podmienkove suvetia - podmienka minula
 • 085 - gr_48_casove vety
 • 086 - pr_48_casove vety
 • 087 - gr_49_pripustkove vety
 • 088 - pr_49_pripustkove vety
 • 089 - gr_50_gerundium
 • 090 - pr_50_gerundium
 • 091 - gr_51_zhrnutie pritomneho casu
 • 092 - pr_51_zhrnutie pritomneho casu
 • 093 - gr_52_zhrnutie minuleho casu
 • 094 - pr_52_zhrnutie minuleho casu
 • 095 - gr_53_opytovacie dovetky
 • 096 - pr_53_opytovacie dovetky
 • 097 - gr_54_vazba used to
 • 098 - pr_54_vazba used to
 • 099 - gr_55_buduci cas v troch podobach (will, to be going to, priebehovy cas)
 • 100 - pr_55_buduci cas v troch podobach (will, to be going to, priebehovy cas)
 • 101 - gr_56_may might
 • 102 - pr_56_may might
 • 103 - gr_57_vazby had better, would rather
 • 104 - pr_57_vazby had better, would rather
 • 105 - gr_58_zelacie vety, vety vyjadrujuce lutost
 • 106 - pr_58_zelacie vety, vety vyjadrujuce lutost
 • 107 - gr_59_vazba have something done
 • 108 - pr_59_vazba have something done
 • 109 - gr_60_cleny
 • 110 - pr_60_cleny
 • 111 - gr_61_vyjadrovanie mnozstva
 • 112 - pr_61_vyjadrovanie mnozstva
 • 113 - gr_62_predlozky miestne a casove
 • 114 - pr_62_predlozky miestne a casove
 • 115 - gr_63_frazove slovesa
 • 116 - pr_63_frazove slovesa
 • 117 - pr_64_frazove slovesa - precvicovacie vety
 • 118 - gr_65_idiomy
 • 119 - pr_65_idiomy
 • 120 - pr_66_idiomy - precvicovacie vety
 • 121 - konv_01_dom, byt
 • 122 - konv_02_urcovanie casu, pocasie
 • 123 - konv_03_turistika
 • 124 - konv_04_cislovky, cislene udaje, urcovanie mnozstva
 • 125 - konv_05_volny cas - film a divadlo
 • 126 - konv_06_frazy
 • 127 - konv_07_volny cas - hobby
 • 128 - konv_08_volny cas - hudba a literatura
 • 129 - konv_09_komunikacia, telefonovanie
 • 130 - konv_10_clovek - ludske vlastnosti
 • 131 - konv_11_vitanie, lucenie, predstavovanie
 • 132 - konv_12_prirodne prostredie
 • 133 - konv_13_rodina, spolocnost
 • 134 - konv_14_politika
 • 135 - konv_15_politika
 • 136 - konv_16_sportovanie
 • 137 - konv_17_stravovanie, varenie
 • 138 - konv_18_clovek - ludske telo
 • 139 - konv_19_vzdelavanie
 • 140 - konv_20_stravovanie
 • 141 - konv_21_cestovanie
 • 142 - konv_22_sport a hry
 • 143 - konv_23_v hoteli
 • 144 - konv_24_hudba literatura
 • 145 - konv_25_film a divadlo
 • 146 - konv_26_rodina
 • 147 - konv_27_u lekara ludske telo
 • 148 - konv_28_masmedia
 • 149 - konv_29_ludske vlastnosti
 • 150 - konv_30_stat, vlada, politika
 • 151 - konv_31_cas, pocasie
 • 152 - konv_32_mesto
 • 153 - konv_33_praca, povolanie
 • 154 - konv_34_telefonovanie
 • 155 - konv_35_pozdravy predstavovanie
 • 156 - konv_36_nakupovanie
 • 157 - konv_37_predlozky (a v com sa robia chyby..)
 • 158 - konv_38_pytanie sa na cestu
 • 159 - konv_39_zemepis

Popis

Pre začiatočníkov až pokročilých Anglicko-slovenský audiokurz, ktorý sa zameriava na všetky zložky štúdia jazyka naraz. Angličtina do ucha je veľmi rozsiahly výučbový materiál, ktorý obsahuje viac ako 12 500 ozvučených príkladových viet, slov a fráz a ďalej výstižné vysvetlenie všetkých gramatických javov v audio forme. Prehľadné a systematické radenie gramatických i konverzačných okruhov (nájdete vždy rýchlo a presne to, čo práve potrebujete). Všetky produkty sú vytvorené na základe praktických skúseností s výučbou cudzích jazykov, v spolupráci s tímom lektorov jazykovej školy Eddica. Vydavateľstvo Eddica je zakladateľom a priekopníkom výučby prostredníctvom audioučebníc. Vykonáva vlastný vývoj a zdokonalenie audioučebníc, do ktorého zapracováva praktické námety a pripomienky užívateľov. Preto sú ich výrobky z hľadiska funkčnosti a spôsobu práce na najvyššej úrovni. Obsah: Sloveso TO BE Sloveso TO HAVE Zámená Prítomný čas jednoduchý – oznamovacia veta Prítomný čas jednoduchý – otázka Rozkazovací spôsob Prítomný čas jednoduchý – ustálenej frázy Infinitivní väzba Prítomný čas priebehový Budúci čas Spôsobové slovesá – CAN Spôsobové slovesá – MUST Spôsobové slovesá – MAY Minulý čas slovesa TO BE Minulý čas pravidelných slovies Pravidelné slovesá vo vetách Nepravidelné slovesá Nepravidelné slovesá vo vetách Minulý čas v oznamovacích vetách Zápor a otázka v minulom čase Ostatné slovesá – doplnenie znalostí anglických slovies Neurčité zámená – základné tvary Neurčité zámená – zložené tvary Príslovky NEVER Väzba THERE IS / ARE Väzba THERE IS / ARE v spojení s neurčitými zámenami Prítomný podmieňovací spôsob Minulý čas modálnych slovies Zvratné zámená Sloveso ROKOV Minulý čas priebehový Trpný rod Otázka na podmet Predložka na konci vety Prídavné mená a ich stupňovanie Predložky AS, LIKE, BY, until Predprítomný čas jednoduchý Predprítomný čas priebehový Predminulý čas Trpný rod v zložených časoch Zhrnutie minulých časov Časová súslednosť Minulý podmieňovací spôsob Podmienkové súvetia – podmienka prítomná Podmienkové súvetia – podmienka minulá Časové vety Přípustkové vety Gerundium Zhrnutie prítomného času Zhrnutie minulého času Opytovacie dovetky Väzba USED TO Budúci čas v troch podobách (will, to be going to, priebehový čas) May / might Väzby HAD better, WOULD Rather Prácu vety, vety vyjadrujúce ľútosť Väzba HAVE Something DONE Členmi Vyjadrenie množstva Predložky miestne a časové Frázové slovesá Idiómy Názvy konverzačných tém: Dom, byt Určovanie času, počasie Turistika Číslovky, číselné údaje, určovanie množstva Voľný čas – film a divadlo Frázy Voľný čas – hobby Voľný čas – hudba a literatúra Komunikácia, telefonovanie Človek – ľudské vlastnosti Vítanie, lúčenie, predstavovanie Příroní prostredie Rodina, spoločnosť Politika Šport Stravovanie, varenie Človek – ľudské telo Vzdelávanie Stravovanie Cestovanie Šport a hry V hoteli Hudba a literatúra Film a divadlo Rodina U lekára, ľudské telo Masmédiá Ľudské vlastnosti Štát, vláda, politika Čas, počasie Mesto Práce, povolania Telefonovanie Pozdravy, predstavovanie Nakupovanie Predložky Otázky na cestu Zemepis

Ďalšie informácie

Autor

Rozprávač

Dĺžka audioknihy

27:27 (1647 minút)

Formáty

Jazyk

Dátum vydania

17. október 2016

Rok vydania

Vydavateľstvo

Recenzie

Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.

Tento produkt môžu ohodnotiť len prihlásení zákazníci, ktorí si ho kúpili.