Zobrazujú sa všetky 4 výsledky

Maharal (rabi Löw)

 • Stezka Tóry - Maharal (rabi Löw)
  e-kniha
  Náboženstvo

  Stezka Tóry

  Maharal (rabi Löw): Ústředním tématem knihy Netivot olam je vnímání etiky lidského konání podložené citáty z Tanachu a Talmudu. Jak napsal rabi Löw v předmluvě své knihy: „Je patrné, že staří učenci kladli lidem na srdce moudrá slova o morálce…

  Maharal (rabi Löw)
 • Stezka návratu - Maharal (rabi Löw)
  e-kniha
  Náboženstvo

  Stezka návratu

  Maharal (rabi Löw): Ústředním tématem knihy Netivot olam je vnímání etiky lidského konání podložené citáty z Tanachu a Talmudu. Jak napsal rabi Löw v předmluvě své knihy: „Je patrné, že staří učenci kladli lidem na srdce moudrá slova o morálce…

  Maharal (rabi Löw)
 • Ner micva - Maharal (rabi Löw)
  e-kniha
  Náboženstvo

  Ner micva

  Maharal (rabi Löw): Spis rabi Löwa Ner micva (Světlo příkazu) se věnuje tématu osmidenního svátku Chanuka. Z Maharalova pohledu nebyly události Makabejského povstání izolovanou epizodou židovských dějin…

  Maharal (rabi Löw)
 • Derech chajim - Maharal (rabi Löw)
  e-kniha
  Náboženstvo

  Derech chajim

  Maharal (rabi Löw): Kniha Derech chajim je mezi Maharalovými spisy výjimečná tím, že je souhrnným komentářem k jednomu celému traktátu Talmudu, k traktátu, který sám Maharal nazýval drahým a vznešeným, k traktátu Avot…

  Maharal (rabi Löw)